Høringsinstanser

Finanskomiteen
Stortinget

Karl Johans gate 22

0026 OSLO

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 OSLO

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA)

Postboks 5485 Majorstua

0305 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

FHL
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Pb. 5471 Majorstua

0305 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Import og Export-Agenters Forening

Postboks 2302 Solli

0201 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Postboks 5489 Majorstua

0305 OSLO

Kommunenes sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Norges Eksportråd

Drammensveien 40

0243 OSLO

Norges Fiskarlag

Postboks 519

7001 TRONDHEIM

Norges Grossistforbund

Drammensveien 30

0255 OSLO

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Pir‑Senteret

7005 TRONDHEIM

Norske Agenters Landsforbund

Postboks 2302 Solli

0201 OSLO

Norske Byggevareprodusenters Forening

Postboks 7186 Majorstua

0307 OSLO

Norske Maritime Leverandører

Postboks 145

1371 Asker

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Prosessindustriens landsforening

Postboks 5487 Majorstua

0305 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Transportbedriftenes Landsforening

Postboks 5477 Majorstua

0305 OSLO

Sosialistisk Venstreparti,

Storgt. 45

0182 OSLO

Det Liberale Folkeparti

Postboks 510

0105 OSLO

Det Norske Arbeiderparti

Youngsgaten 2

0181 OSLO

Fremskrittspartiets sekretariat

Kongensgate 6

0153 OSLO

Høyres Hovedorganisasjon

Stortingsgaten 20

0161 OSLO

Kristelig Folkeparti

Postboks 478 Sentrum

0105 OSLO

Norges Kommunistiske Parti

Helgesens g. 21

0553 OSLO

Rød Valgallianse

Osterhausgt 27

0183 OSLO

Senterpartiets hovedorganisasjon

Peder Claussønsgate 2

0165 OSLO

Sosialistisk Venstreparti

Storgata 45

0182 OSLO

Venstres kontorer

Møllergaten 16

0179 OSLO