Høringsinstanser

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Norsk Petroleumsinstitutt

Postboks 7190 Majorstua

0307 OSLO

Hydro Texaco AS

Postboks 202 Skøyen

0213 OSLO

AS Norske Shell

Postboks 1154 Sentrum

0107 OSLO

ESSO NORGE AS

Postboks 350 Skøyen

0213 OSLO

Statoil Norge AS

Postboks 1176 Sentrum

0107 OSLO

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Postboks 5488 Majorstua

0305 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Oljeskattekontoret

Postboks 6315 Etterstad

0604 OSLO

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 547

4001 STAVANGER

Norsk Oljeforening for rettighetshavere (NORRET)

Postboks 2477 Solli

0202 OSLO

Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund

Kongsgata 52

4012 STAVANGER

Norsk Oljevernforening for Opertørselskaper

Lerviksvn. 32

4014 STAVANGER

Konkurransetilsynet
v/ Øyvind Andersen

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Måløy Havneservice

Postboks 132

6701 MÅLØY

Ernst & Young

Postboks 6834 St. Olavs Plass

0130 OSLO