Høringsinstanser

Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norwegian Insurance Partners Non Marine AS
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Rederiforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Nærings- og handelsdepartmentet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Justis- og politidepartementet
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund