Høringsinstanser

Finansmarkedsavdelingen

Her

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep.

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep.

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep.

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep.

0032 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep.

0030 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts gate 9

0164 OSLO

Den norske Dommerforening

Kr. Augusts gate 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Domstoladministrasjonen

Brattørkaia 13 B

7485 TRONDHEIM

Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Fylkesskattesjefenes Forening
v/leder Sture Carlson
Møre- og Romsdal fylkesskattekontor

Serviceboks 4

6405 MOLDE

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Juridisk rådgivningskontor for kvinner

Postboks 2691 Solli

0204 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep.

0033 OSLO

Konkursrådet ved Justisdepartementet, Sivilavdelingen

Postboks 8005 Dep.

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsens gate 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngs gate 11

0181 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep.

0032 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO