Høringsinstanser

Akademikerne
Alle departementene
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Det Norske Travselskap
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kontrollutvalget for hvitvasking
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteritilsynet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Gullsmedforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kooperative Landsforening
Norges Kunst- og Antikvitetshandlers forening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skatterevisorers Landsforening
Norsk Automatbransjeforening
Norsk Forening for pengespillproblematikk
Norsk Investorforum
Norsk Lotteridrift A/S
Norsk Rikstoto
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Tipping
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tippekommisjonærenes landsforening
Toll- og avgiftsdirektoratet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM