Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjons-departementet

Barne- og familiedepartementet

Fiskeridepartementet

Forsvarsdepartementet

Helsedepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosialdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dataforening

Den norske Revisorforening

Finansforbundet, avd. Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Finansieringsselskapenes Forening/
Finansieringsselskapenes Servicekontor

Forbund for kommunal
økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norsk Presseforbund

Norsk Sosionomforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Riksrevisjonen

Skattedirektoratet

Skattebetalerforeningen

Statistisk Sentralbyrå

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund