Høringsinstanser

Akademikerne
Alle departementene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Stavanger
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
NAVO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforening
Norsk RegnskapsStiftelse
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NTNU, Institutt for samfunnsøkonomi
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Samfunnsøkonomenes Forening
Universitetet i Bergen, Det juridiske Fakultet
Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
Universitetet i Oslo, Det juridiske Fakultet
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
Universitetet i Tromsø, Det juridiske Fakultet
Universitetet i Tromsø, Institutt for økonomi
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund