Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Administrasjonsavdelingen

Her

Finansavdelingen

Her

Økonomiavdelingen

Her

Skatteøkonomisk avdeling

Her

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 Oslo

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 Oslo

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 Oslo

Alene Foreldre Foreningen

Ebbellsgate 1

0183 Oslo

Barneombudet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 Oslo

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 Oslo

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 Oslo

Ensliges Landsforbund

Dynekilgaten 15

0569 Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Sporveisgaten 10

0354 Oslo

Handelshøyskolen BI

Elias Smiths vei 15

1337 Sandvika

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 Oslo

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 Oslo

Likestillingsombudet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Kommunenes sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 Oslo

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 Oslo

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 Bergen

Norges Husmorforbund

Kong Oscarsgt. 59

5017 Bergen

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 Oslo

Redd Barna

Postboks 6902 St. Olavs plass

0130 Oslo

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 Oslo

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 Oslo

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19 Postboks 9232 Grønland

0134 Oslo