Høringsinstanser

Arbeids-og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgaten 16

0158 OSLO

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep

0032 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros plass 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den norske advokatforening

Kr. Augustgate 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstuen

0308 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1265 Vika

0111 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgate 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

NAVO

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Øvre Vollgate 13

0158 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norsk Kommunerevisorforbund

Munkedamsv. 3B

0161 OSLO

Norsk Skattebetalerforening

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Rikstrygdeverket

Drammensvn. 60

0241 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Senter for statlig økonomistyring

Postboks 6622 Etterstad

0607 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Sparebankforeningen

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statens innkrevingssentral

Postboks 455

8601 MO I RANA

Statskonsult

Postboks 8115 Dep.

0032 OSLO

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19

0134 OSLO

Den enkelte kommune
(434 kommuner)

Den enkelte fylkeskommune
(19 fylkeskommuner)