Høringsinstanser

Alle departementene
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
Bilimportørenes Landsforening
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund