Høringsinstanser

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

EBL Energibedriftenes landsforening

Skattedirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Kommunenes Sentralforbund

Energiverkenes Landsforening

Samarbeidande Kraftfylker
v/Sogn og Fjordane fylkeskommune