Høringsinstanser

Bankenes sikringsfond
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Kredittilsynet
Norges Bank
OBOS
Sparebankforeningen i Norge