Høringsinstanser

Akademikerne
Barne- og familiedepartementet
Bergen og Omegn Boligbyggelag
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Den Norske Stats Husbank
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Frittstående boligforvalteres interesseorganisasjon
Gjøvik Boligbyggelag
Handelshøyskolen BI
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Leieboerforbund
Norsk RegnskapsStiftelse
Norsk Øko-forum
NBBL
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Oslo havebyselskap
Oslo og Omegn Boligforvaltning AS
Ringvegen borettslag
Sogn og Fjordane Bustadbyggjelag
Sparebankforeningen i Norge
Skattedirektoratet
Statsbygg
Trondheim og Omegn Boligbyggelag
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.