Høringsinstanser

Advokatfirma Thommesen Krefting Greve Lund AS
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Norges Bank
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge