Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjons- departementet

Postboks 8004 Dep

0030 Oslo

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Brønnøysundregistrene

8910 Brønnøysund

Finansforbundet

Postboks 9234 Grønland

0134 Oslo

Fiskeridepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 Oslo

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 Oslo

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112

0032 Oslo

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 Oslo

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 Oslo

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 Oslo

Nærings- og Handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 Oslo

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 Oslo

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 Oslo

Utdannings- og Forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

Akademikerne

Kristian Augustsgate 9

0164 Oslo

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 Oslo

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 Oslo

Den norske revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 Oslo

Finansnæringens

Postboks 2473 Solli

0202 Oslo

Hovedorganisasjon (FNH)

Finansieringsselskapenes Forening

Postboks 2330 Solli

0201 Oslo

Finansieringsselskapenes Servicekontor

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 Oslo

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0164 Oslo

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0164 Oslo

Fylkesskattesjefens Forening v/leder Sture Carlson Møre og Romsdal fylkesskattekontor

Postboks 490

6401 Molde

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 Oslo

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

033 Oslo

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 Oslo

Landslaget for

Falsensgt. 14

2314 Hamar

Regnskapskonsulenter

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 Oslo

Ligningsutvalget

C.Sundtsgate 15

5004 Bergen

Norges autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 Oslo

Norske kredittopplysningsbyråers forening

c/o Dun&Bradstreet Postboks 34

0508 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 Oslo

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 Oslo

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 Oslo

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 Oslo

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232 Grønland

0134 Oslo

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 Oslo