Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Alle departementene
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Juristforbund
Norges Kooperative Landsforening
Norges Rederiforbund
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund