Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Bedriftsforbundet
Coop Norge
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bondelag
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Øko-Forum
NTL-Skatt
v/sekretær Erling Broen
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Reiselivsbedriftenes landsforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
ØKOKRIM
Økonomiforbundet