Høringsinstanser

Alle departementene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norske Privatskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM