Høringsinstanser

Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen NAVO
LO
Datatilsynet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Kredittilsynet
Norges Bank
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM