Høringsinstanser

Alle departementer
07-06-05 tid for forandring
Akademikerne
BBUs miljønettverk,
CICERO
CMI
Debio
Den Norske Turistforening
Det norske skogselskap
Det Norske Veritas
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flyktningrådet
Forbrukerrådet
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsforbund
GRIP
Grønn Hverdag
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Human-Etisk Forbund
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Islamsk Råd Norge
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet
Kommunenes Sentralforbund
Kulturvernets fellesorganisasjon
Landsorganisasjonen
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Max Havelaar Norge
Miljøalliansen
Miljøfyrtårn
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norges Automobilforbund
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Frikirkeråd
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Landbrukshøgskole
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Folkehjelp
Norsk Hydro
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
Norsk landbrukssamvirke
Norsk Senter for økologisk landbruk
Norske reindriftsamers landsforbund
Norske Skog
NTNU
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel
PIL
ProSus
Redd Barna
SABIMA
Sametinget
Statens institutt for forbruksforskning
Statistisk sentralbyrå
Statoil ASA
Stavanger kommune
Stiftelsen Idèbanken
Storebrand
Syklistenes Landsforbund
Tekna
Tromsø kommune
Trygg Trafikk
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportbedriftenes Landsforening
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Vestlandsforskning
WWF – Norge
Østlandsforskning