Høringsinstanser

Norges forskningsråd

Nærings- og handelsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Moderniseringsdepartementet

Skattedirektoratet

Den norske Revisorforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Næringslivets hovedorganisasjon, ved Tore Li

Teknologibedriftenes Landsforening

Småbedriftsforbundet

Abelia

Prosessindustriens Landsforening

Byggenæringens Landsforening

SINTEF

Bedriftsforbundet