Høringsinstanser

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 Oslo

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 Oslo

Moderniseringsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 Oslo

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 Oslo

Den Norske Bokhandlerforening

Ø. Vollgate 15

0158 Oslo

Den Norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 Oslo

Fraktfartøyenes Rederiforening

Postboks 2020

5024 Nordnes

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 Oslo

Oljeindustriens Landsforening

Vassbotnen 1

4033 Stavanger

Oljeskattekontoret

Postboks 6315 Etterstad

0604 Oslo

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 Oslo