Høringsinstanser

Departementer:
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Moderniseringsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet

Andre instanser:
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening