Høringsinstanser

Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk Bedriftsforbund
Norges Bondelag
Norsk Øko-forum
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Utdannings- og forskningsdepartementet
ØKOKRIM
Økonomiforbundet