Høringsinstanser

Assuransefirmaenes Forening
Banklovkommisjonen
Barne- og familiedepartementet
Bilimportørenes Landsforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund