Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Sparebankforeningen i Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
KS