Høringsinstanser

Skattedirektoratet
Næringslivets hovedorganisasjon
Energibedriftenes landsforening
Landssamanslutninga av vassdragskommunar
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Samarbeidende kraftfylker
Foreningen for norsk småkraft
Olje- og energidepartementet