Høringsinstanser

Helse Nord RHF

8038 BODØ

Helse Øst RHF

Postboks 404

2303 HAMAR

Fürst Medisinske Laboratorium AS

Søren Bullsvei 25

1051 OSLO

Martina Hansens Hospital

Postboks 23

1306 BÆRUM Postterminal

Feiringklinikken AS

2093 FEIRING

Volvat Medisinske Senter AS

Postboks 5280 Majorstua

0303 OSLO

Jæren DPS

Austbøvn 16

4340 BRYNE

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Oslo

Tollbugt 3

0152 OSLO

Sauherrad Samtun

Hørte

3800 BØ TELEMARK

Steffensrud
rehabiliteringssenter AS

2846 BØVERBRU

HelseRehab Norge

Postboks 9137 Grønland

0133 OSLO

Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus

Karmsundsgt. 134

6639 HAUGESUND

Vikersund Kurbad AS

3370 VIKERSUND

Hauglandsenteret

6968 FLEKKE

Norske rehabiliteringsinst.
c/o RNNK AS
v/Raymond Knutsen

Conrad Holmboesvei 95

9011 TROMSØ

Muritunet Senter for Meistring og rehabilitering

6210 VALLDAL

Helse Sør RHF

Postboks 2825 Kjørbekk

3702 SKIEN

Helse Vest RHF

Postboks 303 Forus

4066 STAVANGER

Capio Diagnostikk

Rådhusgata 26

0151 OSLO

Diakonhjemmets sykehus

Postboks 23 Vinderen

0369 OSLO

Diakonissehjemmets Sykehus
Haraldsplass

Ulriksdal 8

5009 BERGEN

Medi 3 AS

Sundgt 12A

6003 ÅLESUND

RIFO

Postboks 1045 Sentrum

0104 OSLO

NKS Olaviken

behandlingssenter

Askv 150

5306 ERDAL

Blåkors Norge

Postboks 4793 Sofienberg

0506 OSLO

Skogly helse- og rehabiliteringssenter

2600 LILLEHAMMER

HSH

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

AS Telelab

Strømdaljordet 4

3727 SKIEN

Ringvollklinikken

Ringvoll senter

1827 HOBØL

Bakke Opptreningssenter AS

Idd

1765 HALDEN

Helse Midt-Norge RHF

Postboks 464

7501 STJØRDAL

Laboratorium for Patologi AS

Postboks 6727 St. Olaspl

0130 OSLO

Lovisenberg Diakonale

Sykehus

Lovisenberggt 17

0456 OSLO

Axess Sykehus og

spesialistklinikk

Lilleakerveien 2E

1324 LYSAKER

Omnia ASA

Fr. Stangsgt. 11-13

0267 OSLO

Solli Nervesanatorium

Osv 15

5227 NESTTUN

Modum Bad

Gordon Johnsensv 1

3370 VIKERSUND

Stiftelsen Bergensklinikkene

Vestre Torggt 11

5015 BERGEN

Kurbadet i Tromsø

Conrad Holmboesvei 95

9011 TROMSØ

Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Fredrik Stangsgt. 11-13

0264 OSLO

Betanien Hospital

Bjørnstj. Bjørnsonsgt 6

3722 SKIEN

Klinikk Stokkan

Fjordgt 68

7010 TRONDHEIM

Helse- og sosialombudet i Oslo

Lillegrensen 7

0159 OSLO

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon

Storgt. 8

0155 OSLO

Sosial- og helsedirektoratet

Universitetsgaten 2

0164 OSLO

Statens helsetilsyn

Calmeyersgt. 1

0183 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Middelthunsgt. 27

0368 OSLO

Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Drammensvn. 30

0255 OSLO

Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Fredrik Stangs gt. 11-13

0264 OSLO

Gynlab AS

Holmenvn. 1

0374 OSLO

EEG-Laboratoriet AS

Sørkedalsvn. 10 B

Colosseum Senter

0369 OSLO

Drammen Private Sykehus

Albumsgt. 9

016 DRAMMEN

Colosseumklinikken AS

Sørkedalsvn. 10 B

0369 OSLO