Høringsinstanser

Barne- og familiedepartementet
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Kredittilsynet
Landkreditt
Olje- og energidepartementet
Norges Bank
Norsk Tillitsmann
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening Nærings- og handelsdepartementet
ProCorp
Sparebankforeningen