Høringsinstanser

Utvidet høringsliste

Instanser som mottok departementets høringsbrev av 23. november 2004:

Advokatfirma Thommesen Krefting Greve Lund AS
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Norges Bank
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge

Instanser som inkluderes i den utvidede høringsrunden:

DnB NOR Kort
Teller AS
SEB Kort AB, Oslo filialen
EuroConex Technology Nordic AS
Nordea Bank Norge ASA
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Oslo Handelsstands Felleskontor