Høringsinstanser

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

.