Høringsinstanser

Alle departementene
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Juristfirmaet Claes Zangenberg
KS
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Øko-Forum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Regjeringsadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skatterevisorenes Forening
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM
Økonomiforbundet