Høringsinstanser

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0030 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 1963 - Vika

0125 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Bedriftsforbundet (NBF)

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Finansforbundet

Schweigaardsgt. 14

0185 OSLO

Finansieringsselskapenes forening

Hansteens gt 2

0253 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

Handelshøgskolen BI

Postboks 580

1302 SANDVIKA

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 BERGEN

Norges Pensjonskassers Forening

Postboks 2417 Solli

0201 Oslo

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk Aktuarforening
v/Kari Halvorsen Holter Gjensidige

Postboks 276

1324 LYSAKER

Norsk Investorforum

Postboks 394 Sentrum

0103 OSLO

Norsk Regnskaps Stiftelse

Postboks 5864 Majorstuen

0306 OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 2853 Tøyen

0608 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks 1276 Vika

0111 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Vassbotnen 1

4033 STAVANGER

Oljeskattekontoret

Postboks 6315 Etterstad

0604 OSLO

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Prosessindustriens landsforening

Postboks 5487 Majorstua

0305 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

Verdipapirfondenes forening

Postboks 2524 Solli

0202 OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO