Høringsinstanser

Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM