Høringsinstanser

Internetthøring der alle var inviterte til å komme med uttalelse. Åpent for publikum.