Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Internetthøring der alle var inviterte til å komme med uttalelse. Åpent for publikum.