Høringsinstanser

De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Aktuarforening
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen