Høringsinstanser

Finansavdelingen

Her

Økonomiavdelingen

Her

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Svalbard likningskontor

Postboks 413

9171 LONGYEARBYEN

Longyearbyen lokalstyre

Postboks 350

9171 LONGYEARBYEN

Sysselmannen på Svalbard

Postboks 633

9171 LONGYEARBYEN

Svalbard Reiselivsråd

Postboks 323

9171 LONGYEARBYEN

Svalbard Næringsforening

Postboks 451

9171 LONGYEARBYEN

Aksjonsgruppa mot skatteøkningen
v/Anne Lise Sandvik

Vei 230 nr. 22

9170 LONGYEARBYEN

Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS

Postboks 613

9171 LONGYEARBYEN

Kings Bay AS

9173 NY-ÅLESUND