Høringsinstanser

Skattedirektoratet
Energibedriftenes landsforening
Landsamanslutninga av vassdragskommunar
Samarbeidende kraftfylker
Foreningen for norsk småkraft
Olje- og energidepartementet