Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Skattedirektoratet
Energibedriftenes landsforening
Landsamanslutninga av vassdragskommunar
Samarbeidende kraftfylker
Foreningen for norsk småkraft
Olje- og energidepartementet