Høringsinstanser

Alle departementene
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norges Bank
Næringslivets Hovedorganisasjon