Høringsinstanser

Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justis- og politidepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Eiendomsmeglingsforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Gullsmedforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Øko-forum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Sparebankforeningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM