Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Postboks 5488 Majorstua

0305 OSLO

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Postboks 7087 Majorstuen

0306 Oslo

Den norske Bryggeri- og mineralvanns industriforening

Postboks 7087 Majorstua

0306 OSLO

Domstoladministrasjonen

Dronningensgate 2

7485 TRONDHEIM

Fiskebåtredernes Forbund

Røysegate 15

6003 ÅLESUND

Fraktefartøyenes Rederiforening

Postboks 2020

5024 NORDNES

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Postboks 130

6399 VESTNES

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

JET/Conoco Phillips

Postboks 220

4098 TANANGER

Norges Fiskarlag

Postboks 519

7001 TRONDHEIM

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund

Kongsgata 52

4012 STAVANGER

NOFO, Norsk Oljevern­forening for Operatørselskap

Postboks 8077

4068 STAVANGER

Norsk Petroleumsinstitutt

Postboks 7190 Majorstuen

0307 OSLO

Norsk Sjømannsforbund

Grev Wedels plass 7

0151 OSLO

Norsk Sjømannsoffiserers Forbund

Rosenkranzgt. 15

0160 OSLO

Norske Maritime Leverandører

Postboks 145

1371 ASKER

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljearbeidernes Fellessammenslutning

Engelsminnegt. 24

4008 STAVANGER

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 8065

4068 STAVANGER

Oljeskattekontoret

Postboks 6315 Etterstad

0604 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO