Høringsinstanser

Banklovkommisjonen
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening