Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Akademikerne

AS Vinmonopolet

Barneombudet

Bedriftsforbundet

Bryggeri- og mineralvannforeningen (BROM)

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusvernet i Norge

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Handelens Ølsalgsråd (HØR)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF)

IOGT

KS (Kommunenes Sentralforbund)

Konkurransetilsynet

Kristelig Folkepartis Ungdom

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)

Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF)

Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU)

Norges Grossistforbund

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norges Røde Kors

Norges Rederiforbund

Norsk Flygerforbund

Norsk Kabinforening

Norsk Tjenestemannslag

Norske Maritime Leverandører

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politidirektoratet

Reisebransjeseksjonen i HSH

Redd Barna

Rederienes Landsforening

Reiselivsbedriftenes landsforening (RBL)

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeidernes kommunistiske parti (marxist-leninistene), Kvinneutvalget v/Jorun Gulbrandsen

Det Liberale Folkeparti, Sekretariatet

Det Norske Arbeiderpartiet Kvinnesekretariatet

Høyrekvinners Landsforbund

Kristelig Folkepartis Kvinner

Norges Kommunistiske Parti

Norges Venstrekvinnelag

Rød Valgallianse, v/Kvinneansvarlige

Senterkvinnene

Det Liberale Folkeparti, DLF

Det Norske Arbeiderparti

Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon

Høyres Hovedorganisasjon

Kristelig Folkeparti

Norges Kommunistiske Parti

Rød Valgallianse

Senterpartiets hovedorganisasjon

Sosialistisk Venstreparti

Venstres kontorer