Høringsinstanser

Reorganisering av skatteetaten - høringsliste

Fornyings- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgaten 16

0158 OSLO

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep

0032 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros plass 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den norske advokatforening

Kr. Augustgate 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstuen

0308 OSLO

Etatsansattes Landsforbund

Lakkegata 3

0187 OSLO

Fagforbundet

Postboks 7003 St. Olavs plass

0130 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Postboks 1265 Vika

0111 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgate 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

NAVO

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Øvre Vollgate 13

0158 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norsk Kommunerevisorforbund

Munkedamsv. 3B

0161 OSLO

Norsk Skattebetalerforening

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Rikstrygdeverket

Sannergata 2 Postboks 5200 Nydalen

0426 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Riksskattenemnda

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Senter for statlig økonomistyring

Postboks 6622 Etterstad

0607 OSLO

Sparebankforeningen

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Statens innkrevingssentral

Postboks 455

8601 MO I RANA

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Stortingsgaten 2

0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19

0134 OSLO

Fylkesmennene:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032 Oslo

Fylkesmannen i Aust-Agder

Serviceboks 606

4809 Arendal

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007 Drammen

Fylkesmannen i Finnmark

Statens hus

9815 Vadsø

Fylkesmannen i Hedmark

Postboks 4034

2306 Hamar

Fylkesmannen i Hordaland

Postboks 7310

5020 Bergen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404 Molde

Fylkesmannen i Nordland

8002 Bodø

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

7734 Steinkjer

Fylkesmannen i Oppland

Serviceboks

2626 Lillehammer

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59

4001 Stavanger

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Statens hus
Njøsavegen 2

6863 Leikanger

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

7468 Trondheim

Fylkesmannen i Telemark

Statens hus

3708 Skien

Fylkesmannen i Troms

Postboks 6105

9291 Tromsø

Fylkesmannen i Vest-Agder

Serviceboks 513

4605 Kristiansand

Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

3103 Tønsberg

Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

1502 Moss

Fylkeskommunene:

Akershus fylkeskommune

Schweigaardsgt. 4

0185 Oslo

Aust-Agder fylkeskommune

Serviceboks 606

4809 Arendal

Buskerud fylkeskommune

Fylkeshuset

3020 Drammen

Finnmark fylkeskommune

Henry Karlsens pl. 1

9800 Vadsø

Hedmark fylkeskommune

Fylkeshuset, Parkgt. 64

2325 Hamar

Hordaland fylkeskommune

Postboks 7900

5020 Bergen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Julsundv. 9

6404 Molde

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048 Bodø

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Seilmakergt. 2

7735 Steinkjer

Oppland fylkeskommune

Serviceboks Postboks 2626

2626 Lillehammer

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 Sentrum

4001 Stavanger

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2

6863 Leikanger

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Erling Skakkes gate 25 Fylkeshuset

7004 Trondheim

Telemark fylkeskommune

3706 Skien

Troms fylkeskommune

Postboks 6600

9296 Tromsø

Vest-Agder fylkeskommune

Serviceboks 517

4605 Kristiansand S

Vestfold fylkeskommune

Svend Foynsgt. 9

3126 Tønsberg

Østfold fylkeskommune

Postboks 220

1702 Sarpsborg

Berørte kommuner *:

Bergen kommune

Postboks 7700

5020 Bergen

Bodø kommune

Postboks 319

8001 Bodø

Drammen kommune

Engene 1

3008 Drammen

Grimstad kommune

Serviceboks 503

4898 Grimstad

Hamar kommune

Postboks 4063

2306 Hamar

Kristiansand kommune

Serviceboks 417

4604 Kristiansand

Leikanger kommune

6863 Leikanger

Lillehammer kommune

Serviceboks

2626 Lillehammer

Molde kommune

Rådhuspl. 1

6413 Molde

Moss kommune

Postboks 175

1501 Moss

Oslo kommune

Rådhusplassen

0037 Oslo

Skien kommune

Postboks 158 Sentrum

3701 Skien

Stavanger kommune

Postboks 8001

4068 Stavanger

Steinkjer kommune

Service 2530

7729 Steinkjer

Tromsø kommune

Rådhuset

9299 Tromsø

Trondheim kommune

Munkegt. 1

7004 Trondheim

Tønsberg kommune

Postboks 2410

3104 Tønsberg

Vadsø kommune

Postboks 614

9811 Vadsø

*Med berørte kommuner menes kommuner der likningskontoret foreslås sammenslått med fylkesskattekontor og skattefogdkontor, og hvor noen derved er relevante for lokalisering av regionledelse. Andre kommuner vil etter forslaget kun oppleve at likningskontoret blir omdøpt til skattekontoret, dvs. som en avdeling av (det samlede) skattekontoret i regionen, eller at etatskontoret under likningskontoret blir en del av en slik avdeling.