Høringsinstanser

Brønnøysundregistrene
Departementene
Eiscat Svalbard Radar
Kings Bay AS
Kommunenes sentralforbund
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen lokalstyre
Lovavdelingen i Justisdepartementet
Norsk Polarinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Svalbard likningskontor
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum
Sysselmannen på Svalbard
UNIS