Høringsinstanser

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet