Høringsinstanser

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
ALT
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillingsombudet
Luftfartens Funksjonærforening
Maskinentreprenørenes Forbund
Nord Pool ASA
Norges Apotekerforening
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO)
Norsk Investorforum
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Sjøoffisers Forbund
Norsk skuespillerforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Meierifolks Landsforening
Norske Pensjonskassers Forening
NTL-Skatt
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Rikstrygdeverket
SAMFO
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet