Høringsinstanser

Høringsinstanser


Alle departementene
Kredittilsynet
Aksjonærforeningen i Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finansieringsselskapenes Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen