Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Det norske Veritas Veritasveien 1 1363 HØVIK
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Maritimt Forum Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Offisersforbund  Møllerg. 10 0179 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk Havneforbund Postboks 1022 Sentrum 0104 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund  Kongsg. 52-58 4005 STAVANGER
Norsk Skipsmeglerforbund Fr. Nansenspl. 9 0160 OSLO
Norske Maritime Leverandører Kilgata 9 3217 SANDEFJORD
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Postboks 8065 Postterminalen 4068 STAVANGER
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR) Postboks 2550 Solli 0202 OSLO
Sjømannsorganisasjonene i Norge Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO