Høringsinstanser

Høringsinstanser


Alle departementene
Abelia
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
IKT Norge
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
NetCom
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norsk Finansanalytikeres Foreningen
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann
Norsk Venture
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Post- og Teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Tele2 Norge AS
Telenor
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM